Misyon

Misyon


Misyon

• Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yerinde anlayıp kaliteli ürün ve hizmet sunarak memnuniyetlerinin sürekliliğini garanti etmek, memnuniyet oranını arttırmak ve güvenilir ve aranan bir firma olmak.

• Müşteri ve tedarikçi sayımız ile ürün ve hizmet kalite ve çeşitliliğimizi sürekli iyileştirip arttırmak.

• Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi hep daha iyiye götürmek.

• İş hacmini sürekli geliştirmek ve ülke ekonomisine sürekli katkıda bulunmak.

• Paydaşlar arasında adil dengeyi sağlamak.

• Açık, şeffaf ve etik kuralları önemseyen, yasal mevzuata uyan bir firma olmak.

• Topluma ve çevreye saygılı örnek bir firma olmak.

• Sosyal sorumluluk projelerine destek verip yer almak.